logo English

Vybrané referencieGSK_logo logo_novonordis


Novartis_logo logo_bayer


Boehringer_logo logo_bayer


o2_logo logo_eset


logo_organon logo_ratiopharm
roche_logo logo_janssen


unimed_logo logo_janssen


dlm_logo
centire_logo

Realizované projekty:

Zdravotníctvo:
 •  Dizajn kilnických štúdií fázy IV (>70 dizajnov štúdií)
 •  Kompletné spracovanie a vyhodnotenie klinckých štúdií fázy IV a PMS štúdií (>100 štúdií)
 •  Štatistické spracovanie výsledkov štúdií fázy III pre generické lieky
 •  Kompletný dizajn zdravotníckych registrov, v niektorých prípadoch realizácia portálového riešenia na zber údajov (4 registre)
 • Modelovanie šírenia epidémií v prostredí SR (2 modely)
 • Cost effectiveness analýzy (>15 analýz)
 • Školenia a tréningy z medicínskej štatistiky (>30 realizovaných programov)

Telekomunikácie a ostatné:
 • Business analýza procesov a požiadaviek zákazníkov a príprava funkčnej špecifikácie pre vývoj informačných systémov (>15 analýz z oblasti CRM, zavedenia nových produktov, DWH)
 • Príprava IS tendrov a zadania pre dodávateľské firmy, riadenie projektu po obsahovej stránke (>10 projektov)
 • Kompletná analýza a popis reportingu a datamingu pre DWH (Telco)
 • Spracovanie interných a externých marketingových údajov (Telco, FMCG)
 • Tréningy a školenia zo štatistiky a Six Sigma