logo English

Riešenia pre efektívnu prácu s informáciami a dátami

Zameriavame sa na metódy práce s informáciami a štatistické spracovanie údajov

Svoje skúsenosti realizujeme v nasledovných oblastiach:

farmaceutRiešenia pre farmaceutický priemysel

 „To call in the statistician after the experiment is done may be no more than asking him to perform a post mortem examination: he may be able to say what the experiment died of.”
Sir R.A. Fisher Indian Statistical Congress, Sankhya, c. 1938 

  • Dizajn klinických štúdií a registrov - tvorba protokolov, štatistického plánu, CRF
  • Štatistická analýza a interpretácia výsledkov - klinické štúdie, lokálne dáta, pacientské registre, DELPHI panely, príprava prezentácií na kongresy
  • Kurzy a školenia - Medicínska Štatistika, Školenia na mieru, Semináre, Prednášanie na kongresoch a advisory boardoch
  • Vedecké publikácie - príprava článkov do vedeckých časopisov
  • Medicína založená na dôkazoch - zoštudovanie klinických štúdií, nepriame porovnania liekov, tvorba podkladov pre kongresy a štátne autority
  • Farmako-ekonomika: upravovanie modelov, vytváranie modelov na mieru, písanie textov žiadosti
  • Validačné testy v zmysle pharmacopoeia, podklady pre ŠUKL